Diakonia oslobodenia: Kruciata oslobodenia človeka

O opravdivú slobodu človeka od akejkoľvek závislosti bojujeme pôstom – konkrétne zrieknutím sa alkoholu. Tento boj je natoľko dôležitý, že má vlastnú diakoniu. Podrobnejšie informácie nájdete na jej stránke: www.kruciata.sk

Najbližšie udalosti