Informácie o získaných milostiach a vypočutých modlitbách vďaka príhovoru Božieho sluhu kňaza o. Františka Blachnického
Kuria Metropolitalna
ul. Jordana 39
40-043 Katowice
Polska

Národný moderátor
kňaz Mgr. Zdenko Králik
email: zdenkokralik@gmail.com

Centrum Hnutia Svetlo-Život
kňaz Ing. Mgr. Peter Komanický
Slávičia 14, 080 01 Prešov
email: pekompo@gmail.com

Moderátori Diakonie oslobodenia
Miriam a Štefan Kleinovci
e-mail:  miriamkleinova@gmail.com, stefanklein@zoznam.sk

Národný pár Domácej cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život
Zuzana a Ján Paraličovci
e-mail:  jan.paralic2@gmail.com

Kňaz-národný moderátor Domácej cirkvi – rodinnej vetvy Hnutia Svetlo-Život
Mgr. Kristián Martin Šalamon OP
e-mail:  salamonop@gmail.com

Zodpovedný pár s misiou Centrálneho kruhu DC pre službu na Slovensku
Ela i Robert Pieróg
e-mail: erpierog@op.pl

Inštitút Nepoškvrnenej Matky Cirkvi
PaedDr. ThLic. Mária Muchová
email: majka.muchova@gmail.com

Združenie „Únia kňazov Krista Sluhu”
kňaz ThDr. Jozef Heske, PhD.
e-mail: jozefheske@stonline.sk

Združenie „Diakonia Hnutia Svetlo-Život”
e-mail: sekretariathsz@gmail.com

Osobné údaje spracovávame v súlade so všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov. Podrobnejšie informácie nájdete na https://gdpr.kbs.sk/.