Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Na prelome júla a augusta tohto roku uplynulo 40 rokov od konania prvej oázy na Slovensku. Majúc na pamäti našu povinnosť byť vďační Bohu za všetky jeho dobrodenia sa chceme aj my dobrému Bohu poďakovať za 40 ročnú prítomnosť charizmy Hnutia Svetlo-Život na Slovensku, a to celoslovenským ďakovným dňom spoločenstva, ktorý sa uskutoční v nedeľu 29. septembra 2019 v Smižanoch.

Deň predtým sa uskutoční celonárodné stretnutie oázovej mládeže.

Všetci ste preto do Smižian srdečne pozvaní! Teším sa na spoločné stretnutie s Vami!

Zdenko Králik, NM HSŽ

 

Program:


9:00 Príchod – Kultúrny dom
9:30 Privítanie, chvály – Kultúrny dom
10:30 Príhovory k 40. výročiu HSŽ na Slovensku – Kultúrny dom
11:30 Odchod do kostola
12:00 Svätá omša
13:30 Obed (guláš) vo farskej záhrade, hostia budú mať obed v PC u palotínov
14:30 Hodina svedectva
Potom oceňovanie zaslúžilých členov HSŽ – Kultúrny dom
15:30 Korunka Božieho milosrdenstva, poďakovanie – Kultúrny dom
16:00 Záver


V rámci sv. omše bude zbierka na pokrytie nákladov celoslovenského dňa spoločenstva.

RSVP

Tickets are not available as this udalosť has passed.